หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ตาดต๊าว
อักษรล้านนา
ตาดฯท้าฯวฯ
เทียบอักษรไทย
[ตาดท้าว]
ความหมาย

น.เชิงเทิน - ที่ดินที่พูนสูงขึ้นเป็นเชิงของป้อมปราการ,พื้นที่ว่างภายในป้อมหรือไหล่กำแพงสำหรับเป็น ที่ตรวจการหรือต่อสู้กับข้าศึก; ต้าดต๊าว ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ตาดต๊าว (ตาดฯท้าฯวฯ)