หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ตางไผตางมัน
อักษรล้านนา
ทาฯงไผทาฯงฯมันฯ
เทียบอักษรไทย
[ทางไผทางมัน]
ความหมาย

น.ทางใครทางมัน

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ตางไผตางมัน (ทาฯงไผทาฯงฯมันฯ)