หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ตางไคว่
อักษรล้านนา
ทาฯงฯไฅ่วฯ
เทียบอักษรไทย
[ทางไฅว่]
ความหมาย

ดู...ตางไขว่

ออกเสียงล้านนา
ตางไขว่
อักษรล้านนา
ทาฯงฯไข่วฯ
เทียบอักษรไทย
[ทางไขว่]
ความหมาย

น.ทางไขว้ - บริเวณ ที่ถนนพาดทับกัน,สี่แยก; ตางไคว่ ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ตางไคว่ (ทาฯงฯไฅ่วฯ)