หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ตางไขว่
อักษรล้านนา
ทาฯงฯไข่วฯ
เทียบอักษรไทย
[ทางไขว่]
ความหมาย

น.ทางไขว้ - บริเวณ ที่ถนนพาดทับกัน,สี่แยก; ตางไคว่ ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ตางไขว่ (ทาฯงฯไข่วฯ)