หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ตางเก๊า
อักษรล้านนา
ทาฯงฯเคั้าฯ
เทียบอักษรไทย
[ทางเค้า]
ความหมาย

น.ด้านโคน,เบื้องต้น

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ตางเก๊า (ทาฯงฯเคั้าฯ)