หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ตางหล่ม
อักษรล้านนา
ทาฯงฯห่฿ลฯม
เทียบอักษรไทย
[ทางหล่ม]
ความหมาย

น.ทางเดินหรือถนนที่น้ำขังเป็นโคลน

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ตางหล่ม (ทาฯงฯห่฿ลฯม)