หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ตางหลุ๋
อักษรล้านนา
ทาฯงฯหลฯ
เทียบอักษรไทย
[ทางหลุ]
ความหมาย

น.ถนนหนทางที่ชำรุด

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ตางหลุ๋ (ทาฯงฯหลฯ)