หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ตางวันออกแจ่งเหนือ
อักษรล้านนา
ทาฯงฯวันฯออฯกแจ่งฯเหินฯอฯอ
เทียบอักษรไทย
[ทางวันออกแจ่งเหนือ]
ความหมาย

น.ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ตางวันออกแจ่งเหนือ (ทาฯงฯวันฯออฯกแจ่งฯเหินฯอฯอ)