หน้าหลัก
ตางวันต๋ก
ทาฯงฯวันฯต฿กฯ
[ทางวันตก]

น.ทิศตะวันตก

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ตางวันต๋ก (ทาฯงฯวันฯต฿กฯ)