หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ตางล้อ
อักษรล้านนา
ทาฯงฯลํอฯ
เทียบอักษรไทย
[ทางล้อ]
ความหมาย

น.ทางเกวียน

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ตางล้อ (ทาฯงฯลํอฯ)