หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ตางลุ่ม
อักษรล้านนา
ทาฯงฯลุ่ม
เทียบอักษรไทย
[ทางลุ่ม]
ความหมาย

น.ด้านล่าง,เบื้องต่ำ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ตางลุ่ม (ทาฯงฯลุ่ม)