หน้าหลัก
ตางป้างข้าง
ตางป้างข้าง
ทาฯงฯพ่างฯข้างฯ
[ทางพ่างข้าง]

ดู...ตางป้าง

ตางป้าง
ทาฯงฯพ่างฯ
[ทางพ่าง]

น.ด้านข้าง;ตางป้างข้าง ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ตางป้างข้าง (ทาฯงฯพ่างฯข้างฯ)