หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ตางป้างข้าง
อักษรล้านนา
ทาฯงฯพ่างฯข้างฯ
เทียบอักษรไทย
[ทางพ่างข้าง]
ความหมาย

ดู...ตางป้าง

ออกเสียงล้านนา
ตางป้าง
อักษรล้านนา
ทาฯงฯพ่างฯ
เทียบอักษรไทย
[ทางพ่าง]
ความหมาย

น.ด้านข้าง;ตางป้างข้าง ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ตางป้างข้าง (ทาฯงฯพ่างฯข้างฯ)