หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ตางบน
อักษรล้านนา
ทาฯงฯบ฿นฯ
เทียบอักษรไทย
[ทางบน]
ความหมาย

น.ด้านบน,เบื้องสูง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ตางบน (ทาฯงฯบ฿นฯ)