หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ตางต่าง
อักษรล้านนา
ทาฯงฯต่างฯ
เทียบอักษรไทย
[ทางต่าง]
ความหมาย

น.ทางเดินไปค้าขายด้วยการใช้สัตว์หาหนะ หรือสัตว์ต่าง เช่น ม้าต่าง วัวต่าง เป็นต้น โดยปกติจะมีขนาดกว้างกว่าทางเดินของคนและสัตว์แต่ก็แคบกว่าทางเกวียน; ดู...ต่าง

ออกเสียงล้านนา
ต่าง
อักษรล้านนา
ต่างฯ
เทียบอักษรไทย
[ต่าง]
ความหมาย

น๑.สัตว์พาหนะที่ทำหน้าที่ใช้แรงงานในการบรรทุกและขนย้ายแทน แรงคน เช่นม้าต่าง น๒.กะทอ-ภาชนะ จักสานที่ใช้บรรทุกเพื่อการขนย้ายด้วยสัตว์ มักใช้เป็นคู่หรือสองข้าง โดยมีคาน พาดไว้บนหลังสัตว์พาหนะหรือสัตว์ต่าง ให้ห้อยลงมาทั้งสองข้าง น๓.ตุ้มหู ก.บรรทุก เช่น ต่างหลัง - บรรทุกไว้บนหลัง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ตางต่าง (ทาฯงฯต่างฯ)