หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ตางตั๋น
อักษรล้านนา
ทาฯงฯตันฯ
เทียบอักษรไทย
[ทางตัน]
ความหมาย

น.ทางไม่ทะลุ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ตางตั๋น (ทาฯงฯตันฯ)