หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ตางกิ๋น
อักษรล้านนา
ทาฯงฯกินฯ
เทียบอักษรไทย
[ทางกิน]
ความหมาย

ก.วิธีการหาเลี้ยงชีพ,อาชีพ; ตางเซาะว่าหากิ๋น ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ตางกิ๋น (ทาฯงฯกินฯ)