หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ตาง
อักษรล้านนา
ทาฯงฯ
เทียบอักษรไทย
[ทาง]
ความหมาย

น.ทาง - แนว,ช่อง,โอกาส,ทิศ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ตาง (ทาฯงฯ)