หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ตากเหมิย
อักษรล้านนา
ตากฯเหิมฯอฯยฯ
เทียบอักษรไทย
[ตากเหมิย]
ความหมาย

ก.ตากน้ำค้าง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ตากเหมิย (ตากฯเหิมฯอฯยฯ)