หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ตากหน้า
อักษรล้านนา
ตากฯห้นฯา
เทียบอักษรไทย
[ตากหน้า]
ความหมาย

ก.ทนอาย,ทำเป็นหน้าด้าน

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ตากหน้า (ตากฯห้นฯา)