หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ตาก
อักษรล้านนา
ตากฯ
เทียบอักษรไทย
[ตาก]
ความหมาย

ก.ผึ่งให้แห้งด้วยแดดหรือลมเช่น ตากผ้า,ปล่อยทิ้งไว้กลางแจ้ง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ตาก (ตากฯ)