หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ตา
อักษรล้านนา
ทาฯ
เทียบอักษรไทย
[ทา]
ความหมาย

ก.ทา - อาการที่เอาของเหลว หรือเปียก ป้าย ลูบ ฉาบ ไล้ สิ่งของอย่างอื่นเช่น ตาสี - ทาสี; โธ ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ตา (ทาฯ)