หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ตั๋วแม่
อักษรล้านนา
ต฿วฯแม่
เทียบอักษรไทย
[ตัวแม่]
ความหมาย

น๑.หญิงคนรัก คู่กับตั๋วป้อ - ชายคนรัก น๒.สัตว์ตัวเมีย คู่กับ ตั๋วปู๊- - สัตว์ตัวผู้

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ตั๋วแม่ (ต฿วฯแม่)