หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ตั๋วแป้บ
อักษรล้านนา
ต฿วฯแพปฯ
เทียบอักษรไทย
[ตัวแพบ]
ความหมาย

น.พยาธิตัวแบน; ตืกแป้บ,ขี้ตืกแป้บ ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ตั๋วแป้บ (ต฿วฯแพปฯ)