หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ตั๋วเปิ้ง
อักษรล้านนา
ต฿วฯเพิ่งฯ
เทียบอักษรไทย
[ตัวเพิ่ง]
ความหมาย

น.ตั๋วเปิ้ง - สัตว์ที่เป็นสัญลักษณ์ประจำ''ปีนักษัตร'' หรือ ''นักษัตรปีเกิด'' ผู้เกิดในปีใดก็ถือว่าสัตว์ประจำปีนั้นๆ เป็น ''ตั๋วเปิ้ง'' เช่น เกิดปี พ.ศ.2565 ขึ้นปีใหม่ไทย(ปี๋ใหม่เมือง)ในวันพญาวันหรือวันเถลิงศก วันเสาร์ที่ 16 เมษายน พ.ศ.2565 เวลา 13 นาฬิกา 49 นาที 48 วินาที ขึ้นปีใหม่จากปีฉลู(วัว)เป็นปีขาล(เสือ) ผู้ที่เกิดหลังวัน-เวลา ดังกล่าวก็จะถือเอา ''เสือ'' เป็น ''ตั๋วเปิ้ง'' เป็นต้น

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ตั๋วเปิ้ง (ต฿วฯเพิ่งฯ)