หน้าหลัก
ตั๋วฮ้าย
ต฿วฯร้ายฯ
[ตัวร้าย]

น.คนไม่ดี

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ตั๋วฮ้าย (ต฿วฯร้ายฯ)