หน้าหลัก
ตั๋วหยุ้ง
ตั๋วหยุ้ง
ต฿วฯ£ง
[ตัวยุ่ง]

น.ตัวยุ่ง,คนที่ชอบรบกวนให้เกิดความปั่นป่วน

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ตั๋วหยุ้ง (ต฿วฯ£ง)