หน้าหลัก
ตั๋วหยั่ง
ต฿วฯ£งฯ
[ตัวอฺยั่ง]

น.ตัวอย่าง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ตั๋วหยั่ง (ต฿วฯ£งฯ)