หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ตั๋วป้อตั๋วแม่
อักษรล้านนา
ต฿วฯพอฯต฿วฯแม่
เทียบอักษรไทย
[ตัวพ่อตัวแม่]
ความหมาย

น.คู่รักกัน; (ฝ่ายชายเป็น ตั๋วป้อ ฝ่ายหญิงเป็น ตั๋วแม่); ถ้าใช้กับสัตว์เรียก ตั๋วปู๊ตั๋วแม่ - ตัวผู้ตัวเมีย

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ตั๋วป้อตั๋วแม่ (ต฿วฯพอฯต฿วฯแม่)