หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ตั๋วป้อ
อักษรล้านนา
ต฿วฯพอฯ
เทียบอักษรไทย
[ตัวพ่อ]
ความหมาย

น๑.ชายคนรัก คู่กับตั๋วแม่-หญิงคนรัก น๒.สัตว์ตัวผู้ คู่กับตั๋วแม่-สัตว์ตัวเมีย

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ตั๋วป้อ (ต฿วฯพอฯ)