หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ตั๋วป่อย
อักษรล้านนา
ต฿วฯป่ลฯอฯยฯ
เทียบอักษรไทย
[ตัวปล่อย]
ความหมาย

น.เรียกวิธีการเขียนตัวสะกดการันต์ตามความเข้าใจของตนเองโดยไม่คำนึงถึงกฎหรือที่มาของศัพท์

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ตั๋วป่อย (ต฿วฯป่ลฯอฯยฯ)