หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ตั๋บไหวใจ๋สั่น
อักษรล้านนา
ตับฯฯไหวฯไจสั่นฯ
เทียบอักษรไทย
[ตับไหวใจสั่น]
ความหมาย

ก.ปั่นป่วน,กระวนกระวาย

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ตั๋บไหวใจ๋สั่น (ตับฯฯไหวฯไจสั่นฯ)