หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ตั๋บหมู
อักษรล้านนา
ตับฯฯหู
เทียบอักษรไทย
[ตับหมู]
ความหมาย

น๑.ตับของหมู น๒.เรียกสีเลือดหมูว่า สีตั๋บหมู

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ตั๋บหมู (ตับฯฯหู)