หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ตั๋บปุ๋ด
อักษรล้านนา
ตับฯฯปุด
เทียบอักษรไทย
[ตับปุด]
ความหมาย

ว.คำด่าแช่งขอให้ตับจงขาดออกไป

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ตั๋บปุ๋ด (ตับฯฯปุด)