หน้าหลัก
ตั๋บ
ตับฯฯ
[ตับ]

น.ตับ - ชื่ออวัยวะในช่องท้องของคนหรือสัตว์ ทำหน้าที่ผลิตน้ำดี ขจัดสารพิษ เป็นต้น

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ตั๋บ (ตับฯฯ)