หน้าหลัก
ตั๋นใจ๋
ตันฯไจ
[ตันใจ]

ว.ตันใจ - รู้สึกอึดอัดด้วยอารมณ์บางประการ ซึ่งไม่อาจแสดง ออกได้; ตั๋นอ๋ก,ตั๋นอ๋กตั๋นใจ๋ ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ตั๋นใจ๋ (ตันฯไจ)