หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ตั๋นใจ๋
อักษรล้านนา
ตันฯไจ
เทียบอักษรไทย
[ตันใจ]
ความหมาย

ว.ตันใจ - รู้สึกอึดอัดด้วยอารมณ์บางประการ ซึ่งไม่อาจแสดง ออกได้; ตั๋นอ๋ก,ตั๋นอ๋กตั๋นใจ๋ ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ตั๋นใจ๋ (ตันฯไจ)