หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ตั๋นอ๋กตั๋นใจ๋
อักษรล้านนา
ตันฯอ฿กฯตันฯไจ
เทียบอักษรไทย
[ตันอกตันใจ]
ความหมาย

ว.คิดไม่ออก,อึดอัด

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ตั๋นอ๋กตั๋นใจ๋ (ตันฯอ฿กฯตันฯไจ)