หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ตั๋นถิง
อักษรล้านนา
ตันฯถิงฯ
เทียบอักษรไทย
[ตันถิง]
ความหมาย

ดู...ตั๋นติ๋ก

ออกเสียงล้านนา
ตั๋นติ๋ก
อักษรล้านนา
ตันฯติกฯ
เทียบอักษรไทย
[ตันติก]
ความหมาย

ว.หมดปัญญา,คิดไม่ออก บอกไม่ถูก,ยากมากจนคิดไม่ออก,หาทางออก ไม่ได้,ไม่มีทางออก; ตั๋นถิง, ตั๋นผิง ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ตั๋นถิง (ตันฯถิงฯ)