หน้าหลัก
ตั๋ดใจ๋
ตัดฯไจ
[ตัดใจ]

ก.หักใจ - ห้ามใจไม่ให้คิดในเหตุที่เกิดขึ้น,ตกลงใจ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ตั๋ดใจ๋ (ตัดฯไจ)