หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ตั๋ดใจ๋
อักษรล้านนา
ตัดฯไจ
เทียบอักษรไทย
[ตัดใจ]
ความหมาย

ก.หักใจ - ห้ามใจไม่ให้คิดในเหตุที่เกิดขึ้น,ตกลงใจ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ตั๋ดใจ๋ (ตัดฯไจ)