หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ตั๋ดยา
อักษรล้านนา
ตัดฯอยฯา
เทียบอักษรไทย
[ตัดอฺยฺา]
ความหมาย

ก.เติมยาลงไปเพียงเล็กน้อย. อดยา อย่างอดยาบ้า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ตั๋ดยา (ตัดฯอยฯา)