หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ตั๋ดมูลี
อักษรล้านนา
ตัดฯมูลี
เทียบอักษรไทย
[ตัดมูลี]
ความหมาย

ก.เลิกสูบบุหรี

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ตั๋ดมูลี (ตัดฯมูลี)