หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ตั๋ดตี๋นตั๋ดมือ
อักษรล้านนา
ตัดฯตีนฯตัดมื
เทียบอักษรไทย
[ตัดตีนตัดมือ]
ความหมาย

สำ.ปิดโอกาสการทำงาน, ปิดช่องทำมา หากิน, ไม่ให้ความสะดวกในการทำกิจการใดๆ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ตั๋ดตี๋นตั๋ดมือ (ตัดฯตีนฯตัดมื)