หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ตั๋ดกำ
อักษรล้านนา
ตัดฯคำฯ
เทียบอักษรไทย
[ตัดคำ]
ความหมาย

ก.ตัดพูดตัดบท; ตั๋ดถ้อยตั๋ดกำ ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ตั๋ดกำ (ตัดฯคำฯ)