หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ตั๋ด
อักษรล้านนา
ตัดฯ
เทียบอักษรไทย
[ตัด]
ความหมาย

ก๑.ตัด - ทำให้ขาดด้วยของมีคม,ก๒.เพิ่ม - อย่างเอาเกลือตัดในการทำขนม,ก๓.งด,อด,เว้น,เลิก,อด เช่น ตั๋ดมูลี - เลิกสูบบุหรี

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ตั๋ด (ตัดฯ)