หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ตั๋งโอ
อักษรล้านนา
ตังฯโอ
เทียบอักษรไทย
[ตั๋งโอ]
ความหมาย

น.ตังโอ๋ - ไม้ล้มลุก ใบหนา รูปไข่เรียงสลับกันขอบเป็นหยัก กลิ่นหอม ดกอสีขาวหรือเหลืองอ่อนเป็นช่อที่ปลายยอด ใบอ่อนใช้ปรุงอาหาร

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ตั๋งโอ (ตังฯโอ)