หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ตั๋งนี
อักษรล้านนา
ตังฯนี
เทียบอักษรไทย
[ตั๋งนี]
ความหมาย

น.ชันโรง; ขี้ผึ้งของชันโรง มีลักษณะทรงกระบอกกลวงยื่นออกมาภายนอกรัง เรียก "ขี้ตั๋งนี"

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ตั๋งนี (ตังฯนี)