หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ตั๋ก
อักษรล้านนา
ตักฯ
เทียบอักษรไทย
[ตัก]
ความหมาย

น.หน้าขาช่วงหัวเข่าถึงโคนขาเวลานั่ง ก.เอาภาชนะช้อนสิ่งของขึ้นจากที่เดิม เช่น ตักน้ำ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ตั๋ก (ตักฯ)