หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ตั๊บหน้า
อักษรล้านนา
ทัปฯห้นฯา
เทียบอักษรไทย
[ทับหน้า]
ความหมาย

น.กองทัพหน้า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ตั๊บหน้า (ทัปฯห้นฯา)