หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ตั๊บบ่าตู๋
อักษรล้านนา
ทัปฯบ่าฯตู
เทียบอักษรไทย
[ทับบ่าตู]
ความหมาย

ก.ปิดประตู แต่ไม่ลงกลอน

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ตั๊บบ่าตู๋ (ทัปฯบ่าฯตู)