หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ตั๊บคำ
อักษรล้านนา
ทัปฯฅำ
เทียบอักษรไทย
[ทับฅำ]
ความหมาย

น.แมลงทับ; ดู...ฅ่อมฅำ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ตั๊บคำ (ทัปฯฅำ)