หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ตั๊บคา
อักษรล้านนา
ทัปฯฅา
เทียบอักษรไทย
[ทับฅา]
ความหมาย

น.งูเขียวใบไม้

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ตั๊บคา (ทัปฯฅา)